Tööõigus ja avalik teenistus

Vähe on inimesi, kes pole oma elus ühtegi töölepingut sõlminud. Vahel võib see meie jaoks aga olla niivõrd tavapärane tegevus, et erinevate tingimuste läbikaalumine, eriti pika lepingu puhul, jäävad tegemata, mis võib tuua ebameeldivaid üllatusi ja vaidlusi. Kui tunned, et Sind on ebaõiglaselt töölt vallandatud või töötasu jäetud välja maksmata, tasub oma õiguste selgitamiseks konsulteerida asjatundjaga. Kõik mis töölepingus kirjas on, ei pruugi alati osutuda seaduslikuks.
Kas tööandjana mõtled töölepingu sõlmimisel ka probleemidele, mis tulevikus võivad tekkida? Kuidas reageerida kui töötaja on lohakas ja teeb ebamõistlikult palju vigu? Või soovid, et vajadusel oleks töösuhte lõpetamine võimalikult lihtne? Lisaks töölepingule tuleb sageli sõlmida mitmeid teisi kokkuleppeid. See kõik tagab, et töösuhe töötajaga oleks täiuslik ning annaks tööandjale kindluse vaidluse tekkimisel.
Samad küsimused tekivad ka ametiasutustel ja ametnikel, kuid vastused võivad olla hoopis erinevad. Ametniku teenistusest vabastamine on märgatavalt keerukam, mistõttu on mõistlik kaasata juba algusest peale kogemustega asjatundja. Tihti on oluline ka oskuslik läbirääkimine kompromisside saavutamiseks, et vältida pikki vaidlusi.

EMERALDLEGALi advokaat Katrin Paulus on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks, avaliku teenistuse ja tööõiguse küsimustes.

Oleme Sulle toeks:

töölepingute koostamisel ja nõustamisel;
töölepingute korrektsel lõpetamisel;
töövaidluste lahendamisel;
tööõigusdokumentide paketi väljatöötamisel ja analüüsis;
avaliku teenistuse vaidluste ennetamisel ja lahendamisel.