Severinas Jakubauskas

  • Tartu Ülikool, MA 2018
  • Advokaat alates aastast 2019

Severinas on väga põhjalik, eesmärkidele orienteeritud ning hea suhtleja. Igapäevaselt tegeleb ta tsiviilkohtumenetlustega ning eraõiguslike vaidluste kohtuvälise lahendamisega.

Enne EMERALDLEGALi meeskonnaga liitumist töötas Severinas advokaadina Advokaadibüroos Järve, Ott ja Partnerid ning Advokaadibüroos GAVER.