Riigihanked

Kas oled tüdinenud ebaõiglase ja kallutatuna tunduvatest hangetest, kus hanke tingimused ei võimalda jälle mõistlikku konkurentsi, jättes Sind kõrvale? Või tegi hankija Sinu arvates vale otsuse ja nüüd vajad abi õigluse jalule seadmisel ning enda eest seismisel? Sul on lihtsalt vaja juriidilist tuge pakkumuse koostamisel? Või soovid hoopis ise riigihanget läbi viia ning vajad sealjuures abi, sest tegemist on äärmiselt mahuka ja detailirohke protsessiga?

EMERALDLEGALi advokaadid on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks, seistes Sinu parimate huvide kaitse eest hankemenetlustes.

Oleme Sulle toeks:

õigusanalüüside teostamisel;
pakkumuste koostamisel;
vaidlustus- ja kohtumenetlustes;
riigihangete alusdokumentide koostamisel;
riigihangete ettevalmistamisel ja läbiviimisel.