Nikita Solovjov

  • TalTech, MA (omandamisel)

Nikita on väga kiire õppija ning oma töös äärmiselt põhjalik ja kohusetundlik.  Ta on advokaatidele abiks peamiselt tsiviilkohtumenetlusega seonduvates küsimustes ning eraõiguslike vaidluste kohtuvälisel lahendamisel.

Enne EMERALDLEGALiga liitumist töötas Nikita praktikandina Narva õigusbüroos, kus puutus palju kokku näiteks korteriühistu vaidlustega. Kõige rohkem pakub talle huvi eraõigus ning haldusõigus. Tulevikus on Nikital eesmärk tutvuda IT- ja mereõigusega ning süveneda rohkem ka äriõigusesse.

*Jurist ei osuta õigusteenust, vaid abistab advokaati.