Maksud

Iga äriühingu omanik teab, et maksud on äritegevuse oluline koormis, mille tasumisest hoiduda ei saa. Samal ajal tasub olla teadlik võimalustest, mis aitavad makse optimaalselt manageerida, et mitte anda oma konkurentidele eelisseisundit.
Kui Sul on tekkinud küsimused, millal tuleb kinnisvara müügile lisada käibemaks või mida teha, kui maksu- ja tolliamet tahab Sind isiklikult äriühingu maksuvõla eest vastutama panna, või mis iganes muu maksualane küsimus, siis kõige targem valik on küsida professionaalset nõu maksuadvokaadilt, kellel on spetsiifilised valdkonnateadmised.

EMERALDLEGALi advokaadid on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks, kui soovid asjatundlikku abi maksuküsimustes.

Oleme Sulle toeks:

ettevõtte maksuarvestuse riskide tuvastamisel ja lahenduste leidmisel;
õigusanalüüsides kõigis makse puudutavates küsimustes;
siirdehindamisel ja dokumentatsiooni koostamisel;
vastutusotsuse tegemisel menetluses;
esindamine maiksuvaidlustes;
vaide- ja kohtumenetluses;
läbirääkimistel.