Adelina Kugappi

  • Tallinna Ülikool, MA (omandamisel)

Adelina on süsteemne, tähelepanelik ja kohusetundlik. Oma töös orienteerub eesmärkidele ja märkab detaile. Ta on advokaatidele abiks peamiselt tsiviilkohtumenetlustega seonduvates küsimustes ning eraõiguslike vaidluste kohtuvälisel lahendamisel.

Enne EMERALDLEGAL tiimiga ühinemist, töötas Adelina juristina õigusbüroos, kus puutus peamiselt kokku eraõiguslike vaidluste kohtuvälise lahendamisega ning omandas seeläbi põhjalikud teadmised tsiviilkohtumenetluse olemusest. Lisaks on Adelinal juristina töötamise kogemus ka äri- ja õigusnõustamist pakutavas ettevõttes, kus ta tegeles peamiselt ettevõtjate õigusalase nõustamisega, juriidiliste dokumentide koostamisega ning notariaalsete tehingute ettevalmistamisega.

*Jurist ei osuta õigusteenust, vaid abistab advokaati.