Laim ja au teotamine

Oled avastanud enda kohta Internetis laimu? Tunned, et Sinu head nime on rikutud? Vastupidiselt levinud arvamusele, et anonüümselt kirjutamine aitab vastutusest pääseda, saab Internetis avaldatud väidete ümberlükkamist taotleda igaüks. Sa ei pea taluma enda või oma lähedaste suunal kirjutatud laimavaid, Sinu au teotavaid kommentaare või artiklit, mis jätab Sinust negatiivse mulje.
Kui Sind on laimatud või Sinu kohta on esitatud ebaõigeid väiteid, peab avaldaja olema valmis neid väiteid kohtus tõendama. Kui avaldaja seda ei suuda, võivad Sinu kasuks mõistetavad kahjusummad ulatuda mitme tuhande euroni – sõltuvalt avaldatud teksti räigusest, süsteemsusest jm. Meie meeskond teeb koostööd tunnustatud ekspertidega ja omab selles valdkonnas väga laiapõhjalist kogemust.

EMERALDLEGALi advokaadid on Sulle toeks ja professionaalseks nõuandjaks kõikides laimuga seotud küsimustes.

Oleme Sulle toeks:

laimajate tuvastamisel;
kahjunõuete esitamisel;
meediaväljaannete hagemisel;
hea nime taastamisel.