Kristjan Kers

  • Tartu Ülikool, MA 2021
  • Advokaat alates aastast 2023

Kristjan on kohusetundlik, täpne ja oma töös väga põhjalik. Igapäevaselt tegeleb ta nii tsiviil-, haldus kui ka kriminaalmenetlustega ning eraõiguslike vaidluste kohtuvälise lahendamisega.

Enne EMERALDLEGALit töötas Kristjan Keskkonnaametis juristina, kus omandas põhjalikud teadmised haldusmenetlusest ja keskkonnaõigusest (eriti jäätmevaldkonnas). Lisaks sellele sai ka kohtus esindamise kogemuse.