Kristjan Kers

  • Tartu Ülikool, MA 2021

Kristjan on kohusetundlik, täpne ja oma töös väga põhjalik. Ta on advokaatidele abiks nii tsiviil-, haldus kui ka kriminaalmenetlustes ning vaidluste kohtuvälisel lahendamisel.

Enne EMERALDLEGALit töötas Kristjan Keskkonnaametis juristina, kus omandas põhjalikud teadmised haldusmenetlusest ja keskkonnaõigusest (eriti jäätmevaldkonnas). Lisaks sellele sai ka kohtus esindamise kogemuse. 

*Jurist ei osuta õigusteenust, vaid abistab advokaati.