Kohtuasjad

Kas oled lootusetult kellegagi tülli pööranud? Riik ei tee Sinu pikalt oodatud otsust? Kohalik omavalitsus jättis Sind soovitud loast ilma või muutis mingi amet Sinu kasuks tehtud otsust? Oled proovinud vaidlusaluses küsimuses ise lahendusi leida, kuid teadmistest, kogemustest, julgusest või toetusest jääb puudu? Mõnikord ei soovi teine osapool mõistlikku dialoogi pidada ja nõustuda pakutud lahendustega ning vaidlus tuleb lahendada kohtus.

EMERALDLEGALi advokaadid on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks.

Oleme Sulle toeks:

kõikides (vahe)kohtuasjades;

läbirääkimistel;

lepitamisel.