Katrin Paulus

  • Advokaat alates aastast 2010
  • Avalik teenistus ja tööõigus
  • Perekonna- ja pärimisvaidlused

Katrinil on oma karjääri jooksul olnud kokkupuuteid väga erinevate vaidlustega, olles nii tööandja kui töövõtja poolel, nii ametiasutuse kui ametniku poolel. Pikk kogemus võimaldab tal märgata detaile ja leida lahendusi ka kõige keerulisemates olukordades.

Lisaks vaidluste lahendamisele aitab Katrin ettevõtetel vähendada riski sattuda töövaidlustesse. Samuti aitab ta kliente keerulistes olukordades, mis puudutavad elatist, laste hooldusõigust ja suhtluskorra vaidluseid.

Enne EMERALDLEGALi meeskonnaga liitumist töötas Katrin advokaadibüroos Mercatoria ning Lentsius & CASUSe büroos. Lisaks on ta töötanud notaribüroos notari asendajana, läbinud vastava väljaõppe ja omab notarikandidaadi staatust.