Jurist

Karmel Lääts

  • Tartu Ülikool, magistrikraad õigusteaduses (omandamisel)

Karmel on väga taibukas ning kiire õppija. Ta on advokaatidele abiks peamiselt tsiviilkohtumenetlusega seonduvates küsimustes ning eraõiguslike vaidluste kohtuvälisel lahendamisel.

Enne EMERALDLEGALi meeskonnaga liitumist läbis ta meie juures suvepraktika, millest saigi alguse edukas koostöö.

*Jurist ei osuta õigusteenust, vaid abistab advokaati.