Kaire Sepper

Jurist
+372 525 8596
kaire.sepper@emerald.legal

Kaire Sepper

  • Tartu Ülikool, MA 2013
  • Täitemenetluse küsimused
  • Perekonna- ja pärimisvaidlused

Kaire on sihikindel, julge ning leiab lahendused ka kõige keerulisemates olukordades. Kaire fookus on alati lahendustel, mitte probleemidel ning ta inspireerib sellise positiivse suhtumisega igapäevaselt ka oma kolleege. Ta on advokaatidele abiks täitemenetluse küsimustes, samuti perekonna- ja pärimisvaidlustes.

Enne EMERALDLEGALit töötas Kaire kohtutäitur Kaire Põlts ja Kersti Seisler büroos, kus tegeles täiteasjade menetlemisega, vara arestimise, müügiga ning koostas otsuseid kohtutäiturile esitatud kaebustele. Kaire on töötanud õigusnõunikuna ka Siseministeeriumi Migratsiooni- ja Piirivalvepoliitika osakonnas. Samuti on ta läbinud praktikad Prokuratuuris ja Justiitsministeeriumis, seega omab head ülevaadet nii õigusloome protsessist kui täidesaatva võimu tööst.

*Jurist ei osuta õigusteenust, vaid abistab advokaati.