Inimõigused

Oled sattunud diskrimineerimise ohvriks? Leiad, et piiratakse Sinu vaba eneseväljendust? Tunned, et Sinu omandi või eraelu puutumatust on rikutud? Igal inimesel on õigus saada võrdset ja seaduslikku kohtlemist. Inimõigused meile kõigile kaasasündinud põhiõigused, mis põhinevad inimväärikusel ja on võõrandamatud. Inimõigustest kinnipidamine on iga demokraatliku riigi alustala, mis tagab stabiilse ja turvalise ühiskonna ning vabad eneseteostuse võimalused. On siiski olukord, kus teadlikult või tahtmatult võidakse kellegi inimõigusi rikkuda, siis tasub alati pöörduda valdkonnale spetsialiseerunud advokaadi poole.

EMERALDLEGALi advokaadid on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks, kui tunned, et Sinu inimõigusi on rikutud või Sind on ebaõiglaselt koheldud.

Oleme Sulle toeks:

põhiõiguste riive tuvastamisel;
kahjuhüvitise väljanõudmisel;
Sinu õiguste igakülgsel kaitsel.