Gregor Rähk

  • Tallinna Ülikool, MA 2019

Gregor on detailne ja täpne, hea argumenteerimisoskuse ja “kastist välja” mõtlemisega.  Ta on advokaatidele abiks peamiselt tsiviilkohtumenetlusega seonduvates küsimustes.

Enne EMERALDLEGALiga liitumist töötas Gregor Pearu Õigusbüroos kui ka Advokaadibüroos Ehasoo & Partnerid, kus puutus palju kokku tsiviilkohtumenetlustega. Kõige rohkem pakub talle huvi tsiviilvaldkond, kuid on suurendamas enda kogemusi ka teistes valdkondades.

*Jurist ei osuta õigusteenust, vaid abistab advokaati.