Ehitus ja kinnisvara

Kodu on meie kindlus, rahu- ja turvapaik. Paraku võib juhtuda, et koduga seotud tegevustega kaasnevad tülikad, keerulised ja pikad protsessid, mis meile sageli ülejõu käivad. Soovid pööningu katusekorruseks välja ehitada või alustada maja/suvila juurdeehitusega, siis võib kergelt tekkida küsimus – millest alustada? Või kuidas tegutseda, kui kohalik omavalitsus teeb takistusi detailplaneeringu menetlemisel või ehitusloa väljastamisel? Üha levinumaks muutub ka probleem, kus inimesed on soetanud endale elamu, kuid pärast ostu selgub, et hoonel on puudused või on tegemist hoopis ebaseadusliku ehitisega. Ette tuleb ka juhtumeid, kus pole projekti ja müüja antud lubadused hankida kasutusluba osutuvad sisutühjaks. Igal juhul tasub omale appi võtta oma valdkonna professionaal.

EMERALDLEGALi advokaadid on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks ehituse, kinnisvara ja planeerimisega seotud küsimustes.

Oleme Sulle toeks:

projekteerimis- ja ehituslepingute sõlmimisel;
ehitusjärelevalve küsimustes;
projekti ja ehitise puuduste tuvastamisel;
esindamisel läbirääkimistel ja kohtumenetluses;
üürniku taustakontrolli, lepingu koostamise või nõuete esitamisel;
kinnisvara ostu- ja müügiprotsessis ning finantseerimisel.