Eget Kitsing

  • Tartu Ülikool, MA 2023

Egetiga on väga meeldiv koostööd teha, sest ta on kohusetundlik, täpne ning annab endast alati parima. Ta on advokaatidele abiks tsiviilkohtumenetlusega seonduvates küsimustes ning eraõiguslike vaidluste kohtuvälisel lahendamisel.

Enne EMERALDLEGALit töötas Eget referendina Pärnu Maakohtus, kus puutus kokku peamiselt väärteo- ja kriminaalmenetlusega, tegeledes kohtuasjade registreerimise, kohtulahenditele meta-andmete sisestamisega ning oli ka kohtute infosüsteemi sisekoolitaja.

*Jurist ei osuta õigusteenust, vaid abistab advokaati.